SV. KRIŽ, KALIŠE NAD ŽELEZNIKI

1. PREDSTAVITEV POTI: KALIŠE-CERKEV SV. KRIŽA

2. KRATEK FILM: CERKEV SV. KRIŽ, KALIŠE NAD ŽELEZNIKI 

3. KRATEK FILM: NOTRANJOST CERKVE SV. KRIŽA (KALIŠE NAD ŽELEZNIKI)

4. FOTOGALERIJA O CERKVI SV. KRIŽA, KALIŠE NAD ŽELEZNIK

5. GPX SLED: KALIŠE -CERKEV SV. KRIŽA

6. O CERKVI SV. KRIŽA NAD KALIŠEM (ŽELEZNIKI)

7. KULTURNI SPOMENIK: SV. KRIŽ NAD KALIŠEM

8. POWERPOINT O CERKVI SV. KRIŽA, KALIŠE