SV. JOŽEF, TRŽIČ

1. PREDSTAVITEV POTI DO CERKVE SV. JOŽEFA V TRŽIČU

2. KRATEK FILM: CERKEV SV. JOŽEFA V TRŽIČU 

3. KRATEK FILM: NOTRANJOST CERKVE SV. JOŽEFA (TRŽIČ)

4. FOTOGALERIJA O CERKVI SV. JOŽEFA V TRŽIČU

5. GPX SLED: PARKIRIŠČE NEKDANJE TOVARNE BPT-CERKEV SV. JOŽEFA

6. O CERKVI SV. JOŽEFA V TRŽIČU

7. KULTURNI SPOMENIK: SV. JOŽEF

8. POWERPOINT: SV. JOŽEF