KAMNA GORICA-BEGUNJE

Imel sem priložnost, da sem izvedel pohod: Kamna Gorica-Begunje na Gorenjskem v sončnem vremenu, upoštevaje da se je pisal 24. januar 2017. Nad Kamno Gorico se dviguje Jelovica na zahodu. Na vzhodu pa gozd, ki seže do višine 538 m. Ta dva dejstva nam povesta, da je tu pozimi dokaj hladno glede na skopost sončnih žarkov. Nekaj sto metrov sem hodil po lokalni cesti: Kamna Gorica-Radovljica. Pri kapelici sem zavil proti severu, da bi se prebil do reke Save, ki teče v globoki soteski kot je običajno za Savo na Gorenjskem. Ko sem zapustil zadnje hiše Kamne Gorice – to so bile glamping hišice – sem se rahlo dvignil najprej do gozda in potem še nekaj korakov po gozdu. Pri smerokazu Galerije, Pusti grad  sem se usmeril proti vzhodu. Po bregu navzdol sem se spuščal po dokaj neugodnem kolovozu, ker je bil na določenih mestih zaledenel. Ko sem prišel do Save, sem zagledal nekaj debel, ki so ležali čez gozdno stezo. Ko sem se jim približal, sem opazil, da grem lahko pod njimi ali jih enostavno prestopim, če ležijo na primerni višini. Na določeni točki sem se povsem približal Savi. Nad njo sem stal na ozki poti, ki je bila pravokotno vrezana v strmino. Da je bilo vse skupaj še bolj dramatično, je bil zapičen vertikalno v vodo okrogel les. Kmalu pa sem stopil na travnike, kjer sem lahko na moji levi strani opazil prostor za piknik.


Glamping hišice v Kamni Gorici

V zaselku Globoko sem se zopet usmeril proti severu, potem ko sem prečil most čez Savo. V nekem trenutku sem v vodi zagledal race. Ker tok pod mostom ni bil močan, nekoliko dlje od mostu pa se je njegova moč povečala. Race je odneslo v močnejši tok in reka jih je odnesla navzdol po toku. Ali so to race storile namenoma ali jih je tok odnesel brez njihove volje, ne vem. V Globokem sem šel najprej mimo kmetijske trgovine, ki je prodajala olesenele sadike … Po asfaltni cesti sem se povzpel do avtoceste: Ljubljana-Jesenice. Tu pa sem s pomočjo podhoda prišel na drugo stran ceste, kjer so se raztezale Mošnje. Mošnje so kar velika vas, s farno cerkvijo sv. Andreja, Mercatorjevo trgovino, gostilno … Na severu vasi sem lahko opazoval propadajoč grad Podvin, v katerem je bil po mojem vedenju nekoč hotel. Ker sem na internetu bral, da imajo spomladi in jeseni teden restavracij v Podvinu, sem bil prepričan, da se to dogaja v gradu Podnart. V resnici izvajajo teden restavracij v Vili Podvin.


Race, ki jih je zajel hiter tok Save pri Globokem

Ko sem prečil lokalno cesto: Mošnje-Radovljica, sem zakoračil proti vasi Sp. Otok. To vas se bom zapolnil po cerkvi sv. Janeza Krstnika, ki je samevala v gozdičku tik nad vasjo. Glede na to, da sem šel mimo Sp. Otoka, nisem zgrešil tudi Zg. Otok. Šel sem mimo kmečkega dvorca, ki so ga temeljito obnavljali, zobne ordinacije in fizioterapije Beli medved … Tu sem tudi zavil proti Dvorski vasi in zapustil lokalno cesto: Mošnje-Begunje.


Mošnje, v ozadju Vrtača, Begunjščica in Dobrča 

Vso preostalo pot sem hodil proti severu, dokler nisem dosegel vasi Zgoše in Begunj. Najprej sem šel skozi Dvorsko vas, ki mi je bila zanimiva. V vasi sem lahko opazoval mešanico hiš preteklega in sedanjega časa. Ko sem zapustil Dvorsko vas sem na moji levi strani zagledal graščino Lambergh in poleg nje hotel Lambergh Château & Hotel. Kakšnega navala turistom iz daljave ni bilo zaznati. Občutek sem imel, da razkošna poslopja samevajo na robu obsežnega gozda t.i. Dobrave.


Graščina Lambergh in Lambergh Château & Hotel, Dvorska vas

Ko sem se približeval Begunjam, sem naredil še nekaj posnetkov hriba, ki se dviguje nad Begunjami in na katerem je cerkev sv. Petra z mežnarijo. V ozadju pa je bil najvišji vrh Karavank Stol, ki je nosil belo kapo. Karavanke nimajo take usode kot Kamniško-Savinjske Alpe, ki se končajo pri Žirovnici. Sv. Peter je eden od zadnjih vzdihljajev Kamniško-Savinjskih Alp, ki se vlečejo vse od Zgornje Savinjske Doline.


Čebelnjak v Begunjah, v ozadju sv. Peter

Zadnje korake v 8. etapi sem naredil po centru Begunj. Najprej sem prečil potok Begunjščica, nato sem se začel približevati cerkvi sv. Urha. Ko sem prišel pred veliko stanovanjsko hišo, nad katero se je dvigoval samo zvonik, sem stopil na lokalno cesto: Begunje-Tržič. Čez cesto sem zagledal tudi Psihiatrično bolnišnico Begunje. Bil sem povsem v bližini gostilne Avsenik, ki stoji v centru Begunj.


Središče Begunj s cerkvijo sv. Urha

8. etapa je bila najkrajša od vseh in sicer je bilo potrebno prehoditi slabih 10 km. Morda bi lahko to etapo združili s prvo etapo: Begunje-Tržič, a bi s tem postala zelo naporna z dolžino okoli 25 km.  

Moji časi hoje:
– Kamna Gorica -> Globoko: 1,5 ure
– Globoko -> Mošnje: 1 ura
– Mošnje -> Begunje: 1,5 ure

Možna prenočišča v Begunjah na Gorenjskem:
– Gostilna Avsenik, Begunje na Gorenjskem 21, 4275 Begunje na Gorenjskem, Tel. +386 (04) 533 34 02

Zapisal: Janez Černilec, v Strahinju 14. 12. 2017

« 1 of 5 »