CERKLJE-VALBURGA

4. etapo sem začel v Cerkljah na Gorenjskem. Gre za eno večjih vasi na Gorenjskem v rangu Nakla, Šenčurja, Preddvora … Iz centra vasi sem se odpravil po Cerkljanskem polju proti Poženiku in Šmartnem. Na začetku sem šel mimo rojstne hiše Ignacija Borštnika (1858-1919), ki je bil prvi slovenski poklicni igralec, dramatik, pedagog, režiser … Malo naprej pa je proizvodni obrat Petera Slatnarja s.p., ki med drugim izdeluje opremo za smučarske skoke: vezi, smuči …


Proizvodni obrat Peter Slatnar s.p.

Med hojo iz Cerkelj do Poženika sem lahko opazoval na moji levi strani smučišče Krvavec (1450 m-1971 m), ki je na koncu dolgega grebena, ki se vleče iz Preddvora, Možjance in Štefanje gore. Na moji desni strani je bilo Cerkljansko polje, ki je majhen del Ljubljanske kotline. Prav to kotlino želim prehoditi v 4. in 5. etapi, da bi prišel do Škofjeloškega hribovja, kjer me na začetku čaka najvišjih vrh Osolnik (858 m), ki ga bom dosegel iz vasi Sora.


Smučišče Krvavec nad Cerkljami na Gorenjskem

Pot sem nadaljeval do Šmartnega, ki ga na desni strani zaznamuje dom upokojencev Taber. Sama vas ima cerkev sv. Martina. Po asfaltni cesti sem obiskal zaselek Glinje, ki se že nahaja pred Zalogom pri Cerkljah, ki je eno izmed večjih naselij na tem področju. Skozi to vas sem hodil kar nekaj časa. Tu so v zadnjem času zrasle nove stanovanjske hiše, ki so se pridružile že stoječim. S svojimi živimi sivimi, rumenimi, oranžnimi … barvami, prevlado betona kot gradbenega elementa, malo oken in vrat, masivnimi žaluzijami, vrtnimi kamini oz. žari … so nakazovale nove modne smernice. Opazil sem tudi kmetije, delavnice obrtnikov, na katere so opozarjale različne zunanje reklamne table glede oblike, načinov zapisa … Na žagi Lončar sem opazil imenitnega lesenega medveda, narejenega iz topola s pomočjo motorke, ki je meril v višino več kot 3 m.


Leseni medved iz Topola

Sledila je hoja mimo dveh zanimivih znamenj. Prvi je bil v Sr. Zalogu zelo arhaičnega videza, na katerem ni bilo moč opaziti meni ljubih poslikav. Drugi v Sp. Zalogu je bil pravo nasprotje prvega. Na vseh svojih stranicah je imel zelo lepe poslikave svetnikov: sv. Petra … Tu sem začel hoditi po kolovozih, ki so me peljali mimo zoranih njiv proti Nasovčam, ki so čakale na spomladansko setev. Do Nasovč sem porabil iz Sp. Zaloga najmanj 30 minut. Nasovče je zaselek ob cesti: Kranj-Mengeš. Vas živi svoje življenje ob cesti, po kateri se vsak dan pelje množica avtomobilov.


Znamenje na polju v bližini Sp. Zaloga

Iz Nasovč sem se usmeril proti Vodicam. Najprej sem hodil po kolovozih med njivami, dokler nisem prišel do Nasovške gmajne. Tu sem moral prehoditi največ del gozda na moji poti. Sprva je bil gozdni kolovoz brezhiben, le zmrznjena zemlja je škripala pod mojimi čevlji, ki se je na nekaterim drugih sončnih mestih že odtajala in tam se je pojavilo blato. Po kakšnih 15 minutah hoje po tem gozdu, se je kolovoz pričel izgubljati. Na njem so bila prisotna različna manjša olesenela stebla, kar me je navdalo s strahom, da se bo pot končala. Potem pa bi bila moja usoda jasna: potrebno bi bilo iskati novo pot, ki ni v sklopu moje načrtovane GPS sledi. Ko sem opazil na mestu podrtih dreves, da okoli njih vodijo stezice, narejene od ljudi, sem vedel, da me kmalu čaka bolj udobna pot. To se je res zgodilo. Ko sem sestopal po manjšem bregu navzdol, sem pred sabo zagledal večjo poseko in dalje gozdni kolovoz, ki me je mimo bajerja pripeljal na polje, iz katerega je bilo moč videti obrtno cono Vodice.


Nasovška  gmajna

Sledila je hoja do Vodic. Ta vas že spada pod okolico Ljubljane. V tem delu so se na avtomobilih pojavile ljubljanske registracijske tablice, hiše so postale bogatejše, imeli so veliko farno cerkev sv. Marjete, proizvodni obrati so bili večji … Ker nisem želel hoditi po lokalnih cestah, ki so bile tu gosto prepletene in je po njih vozila množica avtomobilov, sem se usmeril na poljske kolovoze, ki so me pripeljali do avtoceste: Ljublana-Jesenice. Pred vasjo Dobruša me je čakal podhod pod avtocesto, ki je bil povsem enak podhodu pri Cegelnici v Naklem, kjer pogosto hodim. Le naklanski je poslikan z novodobnimi šolskimi freskami. Ta pa je bil nenačrtno popisan z različnimi stavčnimi členi, ki so sporočali različne banalne stvari.


Vodice s cerkvijo sv. Marjete

V vasi Dobruša (332 m), ki leži na obronkih Repenjskega hriba (483 m), sem se usmeril na zahod, kajti moja pot me je pripeljala preveč na vzhod. Kot omenjeno me je v nadaljevanju čakala pot ob robu grebena, ki se je pri vasi Dobruša začel dvigovati nad Ljubljansko kotlino iz se razteza do Medvod, Pirnč, Repnj … Pohodnik v vasi Dobruša ne more spregledati vodnjaka, ki ga polni voda iz Repenjskega hriba. V nadaljevanju poti sem šel skozi vas Dornice. Na koncu te vasi se je pred mano prikazal Smledniški hrib (517 m) z ostanki gradu. Ko sem se bližal Prašam, se je povečeval tudi Smledniški hrib z ostanki gradu. V Prašah sem stopil na lokalno cesto: Medvode-Komenda. Tu sem nekaj časa hodil po pločniku poleg lokalne ceste, dokler nisem zavil na širšo makadamsko cesto, ki me je odpeljala do Valburge. V vas sem vstopil na vzhodni strani in se usmeril najprej rahlo proti severu-zahodu. Ko sem v vasi začel hoditi še bolj točno proti severu-zahodu, se je pred mano odprel zapuščen grajski vrt, ki so ga krasile 2 vrsti visokih dreves z dokaj velikimi krošnjami, ki so bili zasejani v ravni liniji vse do grajskih vrat. Dolžina poti med temi drevesi je bila cirka 200 m. Velik dvorec Lazarini je bil postavljen pravokotno na prej opisana drevesa. Dvorec Lazarini je bil last graščakov Smledniških. ki so sprva živeli na Starem smledniškem gradu.  Občutek sem imel, da v tem trenutku nihče ne živi v njem. Proti hotelu Kanu sem nadaljeval mimo cerkve sv. Valburge. Čakala me je samo še pot čez polje, kjer sem zopet hodil po kolovozu, do hotela Kanu, ki leži med Dragočajno, Smlednikom in Valburgo.


Dvorec Lazarini v Valburgi

4. etapa je potekala v glavnem po ravninskem svetu. Bilo je kar nekaj cik-cakanja na poti, da me je pripeljala do cilja. Na tej etapi nisem šel mimo nobene hribovske cerkve. Če obudim spomin, je bila moja zadnja izbrana hribovska cerkev sv. Štefan na Štefanji gori. Naslednja pa bo cerkev sv. Mohorja in Fortunata na Osolniku. Pa kljub temu sem šel mimo nekaterih farnih in podružničnih cerkva oziroma sem jih videli v daljavi. Pot, ki sem jo prehodil, sem na nekaterih delih spremenil GPS sled, kajti na 2 manjših odsekih v Sr. Zalogu in Vodicah sem hodili po cestah, kjer je nevarnost napadov psov in bi povzročal jezo ljudi, ko bi hodil po njihovih dvoriščih. To pomeni, da je malenkostno več hoje po lokalnih cestah, kar je še vedno boljše, kot povzročamo pri domačinih negativna čustva.


Cerkev sv. Valburge

Moji časi hoje:
– Cerklje -> Sp. Zalog: 2 ure
– Sp. Zalog -> Vodice: 2 ure
– Vodice -> hotel Kanu: 2 ure

Možna prenočišča v Valburgi:
Hotel Kanu
Mostiček Hostel (pot je treba nadaljevati do Zbilj)

Zapisal: Janez Černilec, v Strahinju 22. 12. 2017

« 1 of 8 »