SV. PETER, BEGUNJE NA GORENJSKEM

1. PREDSTAVITEV POTI DO CERKVE SV. PETRA V BEGUNJAH NA GORENJSKEM

2. KRATEK FILM: CERKEV SV. PETRA NA GORI, BEGUNJE NA GORENJSKEM 

3. KRATEK FILM: NOTRANJOST CERKVE SV. PETRA (BEGUNJE NA GORENJSKEM)

4. FOTOGALERIJA O CERKVI SV. PETRA NA GORI, BEGUNJE NA GORENJSKEM

« 1 of 3 »

5. GPX SLED: BEGUNJE NA GORENJSKEM -CERKEV SV. PETRA NA GORI

6. O CERKVI SV. PETRA NA GORI (BEGUNJE NA GORENJSKEM)

7. KULTURNI SPOMENIK: SV. PETER

8. POWERPOINT SV. PETER